Uddeling af årets amatørlegat.

Så er årets amatørlegat uddelt, og den er gået til flertalsgruppen i Sønderborg Byråd. Der har været stor konkurrence igen i år, men fondsbestyrelsen har ikke været i tvivl; det skal gå til flertalsgruppen i Sønderborg Byråd.

Begrundelsen for at den netop er gået til flertalsgruppen er, at de har formået det sidst 1½ år at skabe fortvivlelse og rædsel i mange institutioner i Sønderborg Kommune. Det gælder for børnehaveområdet, hvor man ofre millioner på nye køkkener, for derefter ikke at benytte dem. På ældreområdet, hvor man netop er blevet færdig med renovering og ombygning af plejecentre, for derefter at foreslå dem nedlagt. Det største argument kommer nok fra skoleområdet, hvor man gennem en længere perioder har formået at skabe utryghed på forskellige skoler ved at melde ud, at de skal lukkes eller overbygninger skal flyttes, for derefter at melde ud, at det bliver andre skoler det drejer sig om. Konklusionen på dette projekt kendes ikke endnu, men faren for at det bliver en sognerådsløsning er stor.

Om legatet så skal gå til Åse Nygaard for manglende lederevner, når hun melder ud, at man vil arbejde bredt i byrådet, og vælger smalle flertalsbeslutninger, vides ikke, men der ligger også en mulighed i at give den til Tage Petersen, som går rundt i de små lokalsamfund klædt ud som Låsby Svendsen, selv om det ikke er Halloween. 

Legatet er en uges ophold med julemanden, og der kan vælges mellem et ophold på Grønland, eller at han kommer i september-oktober og hjælper med budget 2013.

På vegne af fondsbestyrelsen

Lejf Christensen

Teglparken 90

6320 Egernsund