• Det fornuftige valg?

  Vi, som er borgere i Egernsund, har i lang tid levet i usikkerhed om ikke bare vore børns, men også vores bys fremtid. Forslaget fra Børne - og uddannelsesudvalget går på bl.a. at lukke skolen i Egernsund. Egernsund vil ikke længere være et attraktivt sted for tilflyttende børnefamilier. Huspriserne vil falde, og det vil blive svært at sælge sit hus.

  I Børneuniverset bliver der f.eks. holdt Åben Skole. Der afholdes lottospil m.m. Hallen bliver brugt af store og små. Dette vil med tiden gå tabt, idet mange vil vælge at flytte.
  ... Fordi Egernsund Børneunivers kun har levet i knap to år, er det nu, at man kan begynde at se alle fordelene. F.eks. får børnene en lettere og tryggere overgang mellem de forskellige institutioner i universet, da de lærer alle at kende på tværs af universet.
  Egernsund Børneunivers kan tilbyde energirenoverede - og fremtidssikrede bygninger, der er et resultat af nylige investeringer for millioner, kapacitet til flere elever, natur med skov og strand, central beliggenhed med offentlige busforbindelser og en fremtidssikret, langtidsholdbar løsning.
  Sønderborg Kommunes egne tal viser, at Egernsund Skole i 2021 vil være den største skole af de nuværende småskoler, der i øvrigt også har den største elevkapacitet og dermed også kan tilbyde den største klassekvotient!
  Hvordan kan politikerne retfærdiggøre, at lukke et nyetableret børneunivers med kapacitet der kan rumme et større skoledistrikt, også uden at skulle bruge flere at Sønderborg Kommunes begrænsede økonomiske midler?

  Er det et fornuftigt valg?

  Sarah Jessen, mor.