Er Hr. Jørgen Jørgensen en formynder for de små skoler?

JJ, vi er meget beæret over den omsorg du gør for vores børn herude på ”landet”, men vi er en del der syntes at det er en forfejlet omsorg. Jeg er sikkert på, at der er mange dygtige forældre der selv kan tage varer på deres børn, og ikke behøver din forfejlet omsorg, omkring deres børns skolegang (børnenes tarv). Du behøver ikke at være nervøs for det er selvfølgelig en løbende dialog vi har i Universbestyrelserne, hvor små kan en enhed blive, og vi mener stadigt der er forsvarligt at drive et børneunivers med 150 børn, også ud fra børnenes tarv.

Med din fine pædagogiske viden, syntes jeg at du skulle hjælpe Børne- og uddannelses forvaltningen med at lave nogle værktøjer til inklusion, for det for de brug for i fremtidens skole, når man nu vil stoppe 28 elever i en klasse.

Jeg ved ikke om det er begyndende demens hos JJ eller om han har glemt, at han har underskrevet konstitueringsaftalen hvor der stå beskrevet ”at der ikke lukkes skoler i denne valgperiode”, og nu vil han lige pludselig lukke 10 skoler.

Jeg skal lige høre JJ om det er samme begrundelse som på skoleområdet, han vil bruge når han nu vil lukke 2 plejecentre (de ældres tarv), når han nu lige har brugt x-antal mio. på renovering/tilbygning?

Det er beklageligt, at det ikke nødvendigvis er dem der har kompetencerne der sidder i Byrådet, men dem der har tiden.