Erik Lorenzen, en erfaren erhvervsmand?

Et par kommentarer til Erik Lorenzens indlæg den 10. december i JV(jeg har desværre kun 250 ord).

Først, jeg ikke skolebestyrelsesformand, men formand for bestyrelsen for Egernsund Børneunivers, og vi har haft Børneunivers i Egernsund i næsten 2 år. Et Børneunivers hører under ”Samdrevne institutioner”, hvor der er fælles ledelse for vores vuggestue, børnehave, sfo og skole, men det er du jo sikkert bekendt med via din udvalgspost i Børne- og Udd. udvalget.

Jeg er enig med EL i,  at man skal drive skole for vores børn skyld, men jeg mener heller ikke at jeg har beskrevet andet. En konsekvens af skolelukninger kan være at huspriser falder og lokalsamfund dør ud, og det må man selvfølgelig tage med i betragtningen. Så må vi håbe, at når Sønderborg kommune om 10-15 år forsøger at få penge ud af Indenrigsministeriet (eller måske Minister for By, Bolig og landdistrikter) til nedrivning af faldefærdige bygninger, at ministeren giver afslag med begrundelse i ”Rettidig omhu”, eller sagt på virksomhedssprog manglende strategiske tiltag.

Jeg kan godt se at EL har et problem, hvis han kun kan se en løsning på problemet, og det er en løsning erhvervslivet brugte for 10-15 år siden, centralisering. I dag har erhvervslivet fundet ud af, at man bliver nødt til at udvikle bedre og billigere løsninger, man kan ikke spare sig til en langsigtet succes. Skal vi så ende med 5 skoler i Sønderborg kommune?

Internationale undersøgelser blandt 80 mio. elever viser, at det er dygtige lærer der giver kvalitetsundervisning, og ikke om det er store eller små skoler.