Hvor der er en vilje er der en vej!

Er der et gammelt ordsprog der hedder, men det er ikke det man fornemmer hos flertalsgruppen omkring emnet Fremtidens skole.

For os, fra de små skoler, ligner det mere en skinmanøvre fra Flertalsgruppen. Trods adskillige argumenter for at udskyde strukturdelen i Fremtidens skole, fornemmer vi ikke gehør hos flertalsgruppen. En udskydning af strukturdelen er ikke ensbetydende med, at man ikke kan starte nogle af projekterne fra kvalitetsdelen op.

Når argumenter som bl.a.;

- infrastrukturen er ikke på plads (befordring og cykelstier),

- der er ikke plads på Gråsten skole til 800-850 elever,

- hvor vil man finde plads til specialklasserækkerne hvis der flyttes rundt på overbygningerne,

- manglende dokumentation på, at der kan spares penge på at lukke de små skoler hvis man kigger totalomkostninger,

ikke bliver hørt, må man konkludere at Flertalsgruppen har truffet sin beslutning.

Vi frygter lige nu, at vi er blevet et spil i magtdemonstrationen mellem Flertalsgruppen og Socialdemokratiet, og det er dybt uheldigt, da der er vores børn det går ud over.

Vi ønsker en langsigtet løsning omkring hele børne- og uddannelses delen, og ikke ”kun” skoledelen, da det kan være forskellige løsninger der er nødvendige, i forhold til om der er mange eller få børn i nærområdet.

Så ønsker vi en plan der rækker udover de 4 år som en valgperiode består af. Dvs. nogle brede forlig og ikke en beslutning der bakkes op af 16 personer i byrådet. Med den dårlige økonomi der er i Sønderborg kommune, er det en nødvendighed.

Husk; der findes flere løsninger på samme problem.