Vi havde i Egernsund stor tillid til jer. Børneuniverset skulle være en del af fremtidens skole.

 

Når jeg i disse dage henvender mig til de enkelte byrådspolitikere, chokerer det mig, at der ikke er bred enighed om den seneste udmelding fra Børne -og uddannelsesudvalget - endnu mere at Michael ikke ligger skjul på, at det er i den forkerte ende af Sønderborg kommune, man lukker skoler. Der bliver også givet udtryk for, at partipolitikken efterhånden er vigtigere i skolelukningsdebatten end at forholde sig til, hvad man som person og ansvarlig politiker egentlig godt ved -  at man er ved at tage nogle beslutninger, som ikke er baseret på ret megen objektivitet.

Egernsund skal splittes mellem Gråsten,Broager og Rinkenæs. Ingen af de 3 skoler har kapacitet til de kommende voksende årgange fra Egernsund. Denne ”lokalpolitiske indflydelse” vil ikke være aktuel ved en anden struktur med en fortsat udvikling af Egernsund børneunivers.

Tallene taler for sig selv..... også uden nybyggeri. De 300 byggegrunde i Egernsund vil også være der i fremtiden, når krisen kradser mindre end den har gjort og gør idag.Tallene taler for sig selv..... også uden nybyggeri. De 300 byggegrunde i Egernsund vil også være der i fremtiden, når krisen kradser mindre end den har gjort og gør idag.Tallene taler for sig selv..... også uden nybyggeri. De 300 byggegrunde i Egernsund vil også være der i fremtiden, når krisen kradser mindre end den har gjort og gør idag.Hvad er det der gør, at man vil lukke et kapacitetsstærkt Børneunivers, mens andre små skoler/universer, der tidl. har været ”på tegnebrættet”   ikke længere inddrages i struktur forslagene? Vi har alt det, der skal til at udvikle  Fremtidens skole. Lad dog børnene etablere sig her.

En skole skal ikke være ”egnsudvikler”, men det skal en kommune. Det kan  ikke være rigtigt, at byrådet vil skabe små afskårede områder i kommunen, som vil fremstå med en status a ”sove-byer”, hvilket i min verden er meget værre end den  ”ghetto”,  man så hårdt bekæmper i mange andre af landets kommuner.!

 

Lena Rosenkrantz