Sønderborg kommunen vil være innovative. Vis Danmark at I netop kan det, ingen andre kommuner har kunnet indtil nu - Lad en ny skolestruktur bygge videre på allerede velfungerende børneuniverser og styrk overgangen fra folkeskole til uddannelse.

Ødelæg nu ikke den pædagogiske relationskompetence og didaktisk ekspertise, der er med til at gøre,  at min 6 årige søn elsker at møde i skole hver dag. Jeg forventer, at min søn er blandt de  95%, som skal have sig en videregående uddannelse, også selvom han er et barn med et høretab!

Ødelæg nu ikke de sociale relationer og den sammenhæng i læringen, særligt mellem børnehaven og skolen, som betyder alt for min 5 årige søn. I burde vide, at disse aspekter er forudsætningerne for de pædagogiske rammer i ønsker Jer for Fremtidens skole

Jeg har efterhånden svært ved at have tillid til den ”politiske proces” – festen er startet i Rinkenæs, pressen behandler Børne –og uddannelsesudvalgets indstilling som vedtaget – hvad skal vi så egentlig med et byråd?????

 

Kære Flertalsgruppe. I skal ikke være i tvivl om, at min stemme ved næste valg, kommer til at falde på "Birgitte Nyborg Christensen" - her kan man da tale om politisk integritet - Jeg vil ikke være med til at støtte den "sognerådspolitik", der nu bliver ført af visse byrådsmedlemmer. I taler om Fremtidens skole, men underminerer den samtidig fuldstændig på denne måde. 2011 - det hører sig bare ikke til i dansk politik!

 

Lena Rosenkrantz