LØFTEBRUDSPOLITIK OGSÅ ET FÆNOMEN I SØNDERBORG KOMMUNE?
 

Mange valgte ved kommunevalget at sætte deres kryds ved politikere, som stod for bevarelse af de små lokalsamfund og som lovede, at de ikke ville lukke vore skoler.
 

Kan det virkelig være rigtigt, at de selvsamme politikere nu bryder deres egne valgløfter?
 

Hvem ønsker ved næste valg at stemme på en politiker, som man ikke kan stole på, overholder det de lovede før kommunevalget?


Vi har i Egernsund en skole, som for vore børn danner den optimale ramme om deres skoledag.
Egernsund Skole blev for få år siden omdannet til et børneunivers. Tanken med dette var, at man med tiden skulle få en rød tråd igennem vore børns hverdag fra vuggestue, dagpleje, børnehave til skole og SFO. Politikerne i Sønderborg kommune var opmuntrende og positive og kunne bestemt se ideen med børneuniverserne. Vi har som børn og forældre oplevet vort børneunivers udvikle sig i den helt rigtige retning. At komme ind ad døren på skolen i Egernsund er dagligt en fornøjelse. Man bliver mødt af andre elever, der hilser. Man bliver mødt af lærere og skoleinspektør, som alle kender eens barn ved navn og som stort set også alle kender forældrene ved navn.
Vor skole rummer alle. Vi har børn, som helt sikkert ikke ville have klaret sig på blot nogenlunde samme gode måde, som her på skolen uden en masse støtte eller anden form for hjælp. Her klarer lærene det ofte uden ekstra hjælp til de børn der ellers kunne have behov for det. Vore børn føler sig trygge ved at komme i skole. Børn som trygt bevæger sig fra børnehave til skole/SFO - det er det der er børneuniversets ånd - et fællesskab fra start til slut!
Det politikerne for få år siden kunne se så positivt på og som politikerne i Sønderborg Kommune bevilligede 10 millioner kr på at få op at stå, det som vi først nu begynder at se spire og gro - det vil man nu bare lukke ned.
Der er stor uenighed i byrådet om skolelukningerne. En meget forståelig uenighed. For mange borgere i hele Sønderborg Kommune, er disse skolelukninger uforståelige og danner grobund for utryghed. For når man som borger/vælger slet ikke forstår politikernes bevæggrunde for at lukke disse skoler, så dukker spørgsmålet op om, hvornår det mon rammer andre skoler? Meget få kan se fornuften i og begrundelsen for, at det netop er disse nye børneuniverser der rammes af lukning, efter at der er investeret så mange af skatteborgernes penge på udviklingen af dem.
Vi har som borgere i Sønderborg Kommune stadig ikke kunnet se fornuften i, at det er skoler i dette område man vil lukke. Hvad er begrundelsen for, at det er fx Egernsund Skole der skal lukkes? Det kan ikke være fordi man kan se, at elev-underlaget bliver mindre - for det stemmer ikke. Det kan ikke være fordi bygningerne på skolen er gamle og udslidte. Det stemmer heller ikke - det er dejlige, rummelige bygninger med plads til mange flere og nyligt energi renoverede.
Så kære politikere, tænk få år tilbage og se de visioner der gjorde, at man valgte at lave et børneunivers. Tænk på, hvorfor man valgte at investere 10 millioner kr i Egernsund Børneunivers!!!!!


Fra forældre i 0. klasse på Egernsund Børneunivers