Messias brev til ***** (Første mosesbog)

Jeg takker Michael Schlüter for det fine brev og for min fine titel. Med fare for at starte en større brevveksling og dermed kede JV læsere, vover jeg alligevel julefreden og svarer på dit brev. Havde jeg vidst at jeg havde de beskrevne evner (som Messias), havde jeg nok forsøgt at frelse et par sognerådspolitiker på sidste byrådsmøde, så beslutningen havde set lidt anderledes ud.

Dine erhvervsmæssige evner vil jeg holde mig fra at kommentere. Dit politiske håndværk vil jeg gerne kommentere. Jeg har dd. (22.december) været til møde på Egernsund Børneunivers for at orientere forældrene i universet omkring den politiske beslutning som Flertalsgruppen tog den 21. december. Det havde måske været en opgave for en af Flertalsgruppens politikere, da jeg på trods af mine gode sprogkundskaber ikke kunne svare på det altafgørende spørgsmål, hvorfor blev det Kværs, Bakkensbro og Egernsund? Derefter kom så alle de andre spørgsmål. Kan vi frit vælge skole? Er vi sikker på at vores børns søskende kan få plads på samme skole? Er der frit buskort for alle elever og alle aldersgrupper? og mange flere. Det havde måske været en ide, at få afklaret hvilke muligheder vores forældre har, når nu skoledelen bliver lukket.

Så hvis der er nogen fra Flertalsgruppen der har lyst til at møde vores forældre og besvare nogle af de mange spørgsmål, så er I velkommen 3. uge i januar 2012 hvor vi har opfølgningsmøde.

Uanset om man er sognerådspolitiker, har erhvervserfaring eller tituleres som Messias, så har man som forældre behov for at vide hvad der skal ske med sine børns hverdag, når man laver så drastiske ændringer, som det I lige har gjort.

 God Jul og Godt Nytår 

Lejf Christensen
Teglparken 90
6320 Egernsund