Egernsund/Gråsten den 5. maj 1945.

Ved Egernsund Borgerforenings arrangement den 4. maj 1995 på havnepladsen i Egernsund i anledning af 50-årsdagen for Danmarks befrielse fortalte jeg blandt andet om episoden i Gråsten den 5. maj 1945.

Nedenstående er et udpluk fra mit manuskript:

Befrielsesdagen den 5. maj 1945 og dagene lige efter blev meget dramatiske over hele landet. Også her i Egernsund og Gråsten kom det til sammenstød med tyskerne. Havnen i Egernsund var fyldt med tyske marinebåde. På Egernsund skole var der indkvarteret en tysk afdeling med ganske unge officersaspiranter. De var meget fanatiske og krigsivrige. De havde ikke nået at få erfaringer med krigens gru.

Den 5. maj skulle modstandsbevægelsen overtage magten i hele landet. Også Egernsund havde en gruppe modstandsfolk. Min svigerfader, overlærer Jørgen Heine Jensen, var byleder, mens Julius Funder Nielsen, told- og postmester i Egernsund, var leder af modstandsbevægelsen på hele Broagerland. I Gråsten gik frihedskæmperne som overalt i landet i gang med at arrestere folk, der havde hjulpet tyskerne eller plejet omgang med dem. De arresterede blev samlede i den tyske skole i Gråsten. Det er den bygning, som i mange år var politistation. I vejkrydset og ved bygningen var der etableret vagtposter.

Da officersaspiranterne på Egernsund skole hørte om dette, gik de i aktion. Ved 18-tiden stoppede de rutebilen fra Sønderborg ved skolen. Passagererne blev gennet ud. En snes bevæbnede tyske kadetter steg ind, og et maskingevær med skytter blev anbragt på taget. Chaufføren blev beordret til at køre til Gråsten. Min kone, der dengang var syv år, kan stadig huske den angst, der greb alle, da rutebilen kørte gennem byen ned til færgen. Også et par marinebåde sejlede mod Gråsten.

Da rutebilen kom til den tyske skole i Gråsten, åbnede tyskerne uden varsel ild mod vagtposterne. To vagter blev dræbt. De dræbte var Hans Feddersen fra Alnor og Hans Clausen fra Svejrup ved Felsted. De øvrige vagter besvarede ilden. Tyskerne stormede bygningen. Her havde frihedskæmperne samlet de arresterede i et klasseværelse. Tyskerne troede, at fangerne sad i kælderen. Derfor kastede de en håndgranat ind i lokalet gennem et vindue i den tro, at det var modstandsfolk, de fik ram på. En af de arresterede var Fritz Møller, den tyske købmand fra Rinkenæs. Han havde været soldat i Første Verdenskrig. Resolut greb han håndgranaten og ville kaste den ud igen. Det nåede han dog ikke, og han mistede den ene arm. Tre andre blev alvorligt kvæstede, og mange blev sårede.

I Egernsund var min svigerfar, Jørgen Heine Jensen, straks taget op til tyskerne på skolen. Han forlangte at få kommandanten i tale, men fik stukket en maskinpistol i maven af vagten. Nu kom hans tid som marinesoldat i den tyske flåde under Første Verdenskrig ham til gode. Han kendte tonen og forlangte på korrekt tysk militærsprog øjeblikkeligt at blive ført ind til kommandanten. Det skete, og også her var fortiden i den tyske marine en god hjælp. De to forstod hinanden, og efter en kort samtale gik kommandanten i gang med at få standset aktionen i Gråsten.

Sådan har jeg fået begivenhederne fortalt af min svigerfar. Jeg har siden været på Jydske-Vestkysten, Aabenraa, hvor jeg har læst referaterne i Jydske Tidende, Heimdal og Sønderjyden, egnens tre dagblade, som bekræfter hændelsesforløbet. Jeg modtager gerne supplerende oplysninger om denne episode.

Jørgen Jørgensen

Sundgade 41, 6320 Egernsund

jorgen-jorgensen@nypost.dk