Billeder og sange fra indvielsen af Genforeningsstenen d. 10 februar 1930

På billedet ses fre venstre:
Sognefoged Chr. Høy, 
Skomager Chr. Hansen,  
Købmand Chr. Blomgren, 
Overgendarm  Postborg,  
Barber Magnus Lorenzen, 
Stenen blev hentet ved Skelde Strand
Det tog 3 dage for et spand heste på 4 at køre den til Egernsund.
Der blev udskrevet en konkurrence om indskriften.
Af de mange indkomne forslag, blev det købmand Chr. Blomgreens forslag,
som blev indhugget, som også var primus motor i rejsningen af stenen.

 

SANGE
til den 10 aarige
Afstemningsfest
i Egernsund
Mandag den 10. Februar 1930

 

Velkommen til Danmark

 
mel: Mens Nordhavet bruser mod fjeldbygt Strand
  Velkommen til Danmark, velkommen hos Mo'r,
Et favntag saa ømt hun Jer byder,
Velkommen vor Søster, velkommen vor Bro'r,
Fra Hjertet vor Hilsen den lyder.
Vort Land, vort Folk, vort Sprog, vort Flag er èt,
Dog maa vi adskilt leve endnu lidt.

  Hav Tak for Jer Kærlighed, trofast og varm,
Til Moder og Alle heroppe,
Vi ved, at Jert Hjerte det svulmer i Barm,
Men Loven Jer Munden vil stoppe;
I mærker Ørnens tunge Vingeslag,
Naar mer I vil, end tænke paa Jer gode Sag.

  Men Haabet om Frelse af Ørneklo,
Til Hvile i Moderens Arme,
Det lever og styrker, opholder Jert Mod,
Trods alt, hvad de støje og larme,
Jer Vilje, Ret og Sprog I hævder kjækt,
Gid det maa gaa i Arv fra Slægt til Slægt.

  Med Eder vi deler det Haab saa kjært,
At Herren vil samle os atter;
Det falder jo Moderen ondt og svært,
At savne sin Søn og sin Datter.
Vi samles atter, det er vist og sandt,
Det Himlens Vilje er, det tror vi grant.

  I hilse nu Venner i gamle Land,
Og glem ingenlunde de Unge;
Sig, Ungdom, Danmark dem møder paa Stand,
For sammen afkaste det tunge,
Tak for I rejste her til os i Aar,
Vi mødes en Gang under bedre Kaar.

 En Veninde af den sønderjydske Sag