Bjerget

Gamle foto's  venligst udlånt af Nic. Johannsen, Egernsund

  Bjerget før 1920
  Købmand Christian Blomgreen
  Bjerget 2003
  Privat bolig