Sundgade 21

Gamle foto's  venligst udlånt af Nic. Johannsen, Egernsund

 Sundgade 21    årstal ukendt
 Bagerforretning
 Sundgade 21    2003
 Bagerforretning nedlagt
 Privat bolig