Fra Færge til Bro

Gamle foto's  venligst udlånt af Nic. Johannsen, Egernsund

 1864
 Helt sikkert den første bro mellem Alnor og Egernsund.
 De tyske tropper byggede en pontonbro,
 så tropperne kunne komme hurtigere til Broagerland
 hvorfra de skød mod Dybbøl
 1909
 Færgefarten imellem Alnor og Egernsund blev oprettet ca. 1711
 Den første færge var en robåd (ikke dette foto)
 
 1915
 Den anden færge var en håndtrukken kædefærge, (ikke dette foto)
 og den blev indsat i midten af 1800 tallet
 1927
 Den sidste færge der var i drift var denne motordrevne kædefærge
 og den sejlede indtil broen blev indviet i 1968
 1968
 Foto fra broindvielsen
 1975
 Luftfoto af Egernsund Broen