Fjordvej 15

Gamle foto's  venligst udlånt af Nic. Johannsen, Egernsund

 ca. 1882
 Fiskerbolig ved Æ tangsti.

 Stien langs Flensborg Fjord,
 kaldes "Æ tangsti" fordi  den var 
 bygget af tang, hver gang der 
 var højvande,  forsvandt stien, og man 
 byggede den op  igen med tang og sand, 
 Senere blev den til Fjordvej.
 2003
 Æ tangsti er blevet til Fjordvej.
 Huset er det samme, blot moderniseret

tilbage