Havneområde

Gamle foto's  venligst udlånt af Nic. Johannsen, Egernsund

 Havneområde 1945
 Folk var på havnen i anledningen af krigens afslutning
                                            Havneområde 2003