Hotel / Mølle

Gamle foto's  venligst udlånt af Nic. Johannsen, Egernsund

 Schumann Gasthof
 til venstre ses, hvorfor området  i dag 
 hedder Møllegården. 
 Før 1920 
 Nommesen's Gast und Logierhaus
 Rosetten i gavlenden er lavet på 
 Dethmers Teglværk i Rendbjerg.
 Rosetten var rød og sad på samme 
 plads i hele hotellets historie
 Hotel Sea Inn
 Møllegården
 Hotel Sea Inn er nedrevet, og der er bygget boliger

tilbage