Laagmade / Fjordvej

Gamle foto's  venligst udlånt af Nic. Johannsen, Egernsund

 Før 1920 
 Der er ikke anlagt nogen vej, men kun en sti.
 Stien blev kaldt "æ tangsti"
 Stien forsvandt hver gang der var højvande
 og man fylde den op igen med tang og sand
 2003
 Alle husene er der stadig
 og der er lavet kystsikring

tilbage