Sundgade 38

Gamle foto's  venligst udlånt af Nic. Johannsen, Egernsund

Sundgade 38 ca. 1900
Bagerforretning
Sundgade 38   2003
Bagerforretning

tilbage