Sundgade

Gamle foto's  venligst udlånt af Nic. Johannsen, Egernsund

 Sundgade (Storegade)  omkring 1965
 
 Sundgade 2003
 Bygningerne er der stadig,
 dog bliver den gule bygning ( VC ) nedrevet i løbet af 2004.