Sundgade ved kirken

Gamle foto's  venligst udlånt af Nic. Johannsen, Egernsund

 Ca 1920
 i Baggrunden ses den gamle brugsforening
 Pladsen imellem kirken og brugsen var anlagt som have,
 så kirken har været noget indeklemt
 Den gamle vej igennem Egernsund
 hed Persillegade.
 2003
 Den gamle brugsforening er fjernet og haven nedlagt,
 pladsen er nu parkeringsplads
 Vejen kom senere til at hedde Storegade,
 og i dag hedder den Sundgade

tilbage