Sundgade 9

Gamle foto's  venligst udlånt af Nic. Johannsen, Egernsund

Før 1920
Glarmester forretning
 Sundgade 9 2003

 tilbage