Sundgade 17

Gamle foto's  venligst udlånt af Nic. Johannsen, Egernsund

 O. H. Ottosens Forretningshus, 
 her kunne man købe alt,
 På en måde var det en forløber 
 for nutidens supermarked.
 
 Ca. 1923
 Købmand Nissen
 2003
 Bygningen er i dag lejeboliger

tilbage