Sundgade 98

Gamle foto's  venligst udlånt af Nic. Johannsen, Egernsund

Sundgade  98  ca. 1900
Mathias Møllers Gæstgiveri
Sundgade  98   2003
VVS forretning

tilbage