BERETNINGEN om snart 100 år gamle  M/S VITO   ( NHKV - OUTA )79 brt. 35 nrt. 120 tdw.
Skroglængde: 72,2 fod.
Største bredde: 17,8 fod.
Dybde: 6,4 fod. ( 22 x 5,4 x 2)
Bygget i stål, Kroese, Hoogezand,NL.

 

af Hans Peter Warming / Claus Ellehauge
 
klik for at forstørre billedet

1907.Nov .  
 

Skibet bygges hos Hendrik Kroese, Hoogezand Holland.
Bygget til Kaptajn Heinrich Peter Knief, Schulau som: FRIEDA MARGRETHA  af Hamburg. RPVF
Stabelafløbning dec. 1907.
Registreret 18 februar 1908.Skibet leveres Galeaserigget , med sidesværd. Farve : ? 
 Ifølge tyske kilder leveres skibet med " lille motor ".Fabrikat : ukendt.
 

1929.29.06.  
 

Auktion  København.
Solgt på auktion i Kbh. Nærmere omstændigheder ??.

 

 
1929. 22. 07.    
  NU : FREJA af Stubbekøbing. ( NHKV.)
Ejes af partrederiet Andersen & Andersen. ( Kornhandler Lars A. Stubbekøbing / Skipper Henrik Carl A. Nykøbing Falster. Maskine: 2 cyl. 2 takt Eckernførde diesel, bygget hos Karl Rohben, Eckernförde1925 og installeret samme år. Monteret med dobbelt brændstofpumpe, dobbelt kølevandspumpe samt lænsepumpe.
Ingen Styrehus.
 
 
1932. 22. 03.  
  NU FREJA af Faaborg.
Reder er Skibsfører Carlo Hans Christian Andersen. Bøjden. Skipper Andersen er ikke imponeret af motor-kraften; men opdager – tilfældig - at den yder mere, når den får en pøs vand i indsugningen
 
 
1935. 07. 10.  
  Den gamle motor er udskiftet med en Vølund 2 cyl. 2 takt. 70 hk. Arbejdet
er udført hos H.C. Christensen Marstal. På prøveturen opnåes en fart af 6,9 knob.
 
 
19 37. 17 09.  
 

Storlugen er forlænget 1,8 meter agterover, ny skærstok. Mesanmast løftes
til forkant af ruf. Dette arbejde udføres hos Ring Andersen Svendborg.
1938/39 har skibet styrehus agter. Byggested, styrehus efterlyses.
 

 
1941. 17. 03.  
 

Solgt til København.
Dampskibsselskabet Samsø.
ved G.L. SCHIØNNEMANN. København. Hjemsted er Kbh.
Navn uændret,
FREJA.. Kendingsbogstaver: OUTA
 

 
1944. 10. 11.  
  MINESPRÆNGT ca 4,5 sømil syd for Kalveboderne.
På rejse fra København til Fakse Ladeplads i ballast.Gående for sejl og motor.
Eksplosionen indtræffer kl ca. 0930. Besætningen - 3 mand - redder sig i den stærkt havarerede skibsjolle op på redningsflåden. FREJA.synker kl. 09.43. Et tililende fartøj optager det sårede og forkomne mandskab. Disse bliver senere landsat i Køge. Søforhør afholdes i København den 14. 11. 1944.
 
 
1945. 11. 09.  
  Bjærget.
Vraget ligger nu hos Sydhavnsværftet København.
Der er udarbejdet en rapport over de omfattende skader
og skibet er midlertidigt tætnet.
Hvem bjærgede skibet ?
 
 
1945. 29. 09.  
  Udslettet af skibsregister som forlist
 
 
1945. dato ?  
  Solgt til Alnor ved Egernsund.
Køber er Carl Jørgen Jacob Ohlsen i Alnor. "Calli" Ohlsen der vil have sit eget skib, har tidligere haft et andet fartøj sammen med en broder.
Gennem den lokale skibsmægler, i Egernsund, købes vraget af FREJA gennem Københavns Skibssalgsbureau .
Bugseringen til Egernsund foretages af skibsfører Ejner Brusgaard med jagten THYRA af Odense.
Denne rejse er beskrevet i bogen: FREM, FREJDIG og FRIHED v. E. Brusgaard, 2003.
 
 
1945. 01. 12.  
  Ankommer til skibsværft TOFT v, fam. Weiss.
Dato for ankomst er lidt usikker, enten er det i slutningen af november eller en af de første dage
i december. På værftet starter genopbygningen, der skiftes plader i bunden, der er trykket i
begge sider. Nogle mener at der kan være tale om at to miner er eksploderet under skibet.
Der bygges nyt styrehus - foran skippers kahyt/ ruf. Agterude genopføres det første styrehus nu
som kabys. I styrbord side af dette "hus" indrettes et lille das.
Skipper arbejder selv flittigt med, der renses op overalt, rengøres og males m.m.
På et tidspunkt er man klar til at installere " NY" motor, dette gøres hos " Kanon Madsen " i Egernsund.
Madsen monterer en af tyskerne efterladt DEUTZ diesel.
Maskinkraften angives til 90 hk./4 takt. årg. 1941.
 
 
1946. 08. 08.  
  Galeasen i fart som  VITO af Graasten.
Calli ønskede, at skibet skulle hedde DAGNY efter hans Hustru, men dette navn var ikke
ledigt. Det blev VITO i stedet: " det er jo vi-to der skal sejle skibet ! ".
Det gjorde så de to frem til 1950.
Skrogfarven er nu SORT med HVIDE kiler for og agter. Omkring 1949 svejses en 28 cm. dyb
køl på, så sidesværdene kan fjernes. Der er ingen elektricitet ombord.( oplyst af Jørgen
Paulsen. Kolding .)
 
 
1950. 28. 08.  
 

VITO af Bandholm.
Køber er E. E. Olsen Bandholm. Farve : sort/grøn. 1951. 18. 10.
Nu er der kommet elektricitet ombord.
Man må antage at petroleumslamper udgår, men de gamle lanterner holdes i reserve.
 

 
1958. 21. 11.  
  Solgt til Horsens.
Nu  ELISABETH af Horsens
Den ny reder, dykker Erik Høj Hansen, Stensballe, bygger sit skib om til
STENFISKESKIB / dykkerskib. ( StF1609 )
Skibet udrustes bl.a. med en stor kompressor, for luft til dykker samt værktøj.
Arbejdet udføres i Ballen, Samsø.
En af de første opgaver ELISABETH bliver beskæftiget med er havnebyggeri i Rødby.
Fartøjet er meget velegnet til den nye beskæftigelse bl.a. grundet den flade bund og ringe dybgang.
Når vinden er rigtig "listes" ud af havnen for sejl ved solopgang. På denne måde vækkede man
ikke kollegaerne og fik herved et forspring i dagens arbejde. ( Fortalt af Høj junior.)
 
 
1960. oktober.  
  Ny maskine 135 hk. Scania Vabis.
Denne monteres i Sverige. Under opholdet i Sverige - - skiftes skrogfarven fra GRØN til BLÅ,
efter ønske fra Fru Høj.
( Fortalt af Henning Strand Thomsen, Grenaa, som sejlede med skibet i denne periode.)
Høj arbejder med skibet i danske og svenske farvande med stor succes, han bestiller således
en nybygning til afløsning for ELISABETH
 
 
1968. 25. 06.  
  Solgt til Nørresundby.
Nu  ANNA af Nørresundby.
Den ny ejer er skibsfører Ejvind Bruun Clausen, Vestbjerg. Skibet forbliver stenfiskeskib.
ANNA er aktiv på Limfjorden, men arbejder også andre steder. Omkring 1982 dør Ejvind, og
skibet overgår til enken Fru Anna Clausen, der driver forretningen videre med hjælp fra sin søn
OLE B. Clausen. Ole har også været om bord i faderens tid, og kender således skib og arbejde.
I august måned 1986 registreres Ole Bruun Clausen som ejer. Anna og Ole arbejder støt
videre, i 1993 overføres ANNA til et Aps, i 1998 flyttes til DIS, i 1999 er skibet ejet af Ole´
hustru Else. Omkring dette tidspunkt oplægges Anna, Efter mere end 30 års arbejde hos
familien Clausen, Vestbjerg. Oplægningen skyldes, at Peter Madsen rederi, der hidtil har
beskæftiget ANNA åbenbart ikke længere kan finde arbejde til " fremmede skibe." Ole bliver
derfor fører af GRY MADSEN.
Den 4. april 2000. " sælger fru Else skibet tilbage til Ole´ Aps.
 
 
2000. 26. 04.  
  Nyt navn  HERLUF af Ringkøbing.
Ny ejer er Klaus Hove Nielsen, Ringkøbing. Klaus opkalder skibet efter sin morfar,
entreprenør Herluf Hove, Hals.
" HERLUF" sættes i fart, og arbejder bl.a med møllebyggeri i Øresund. Det kniber efterhånden
med vedligeholdelsen, og muligvis også med at finde beskæftigelse ?. Fartøjet oplægges i
Aalborg -Al vedligehold er ophørt og HERLUF sættes til salg, således henligger skibet i det
meste af 2002-03. Forsikringen samt Ålborg havn ønsker efterhånden ikke længere at have
noget med Herluf at gøre!
 
 
2003. 19. 10.  
  Solgt !
Tilbage til Flensborg Fjord.
Efter lang tids forhandling køber Hans Peter Warming skibet , der forsejles/bugseres til
Gråsten. Ankom her d. 24. 10. kl 10.00.
 
 
2003. 20. 11.  
  nu igen VITO af Graasten.
Efter ca. 53 år er " DEN GAMLE DAME " vendt hjem. Hans Peter håber, at det vil være
muligt at bevare Vito som et sejlende VETERANSKIB - til minde om tiden, hvor Egernsund
og Gråsten havde en hel flåde af disse småskibe.
Grundet de mange teglværker i området, og den gode beliggenhed i forhold til bl.a. Flensborg
opstod tidligt en tradition for søfart." VITO " er en vigtig del af denne tradition / historie, og bør
derfor bevares for eftertiden. Dette bør varetages af en lokal forening, et skibslaug, således at
skibet vil blive et aktiv for Fjordegnen.
 
 
2004. juni.  
   " VITO " erklæres BEVARINGSVÆRDIG.
Skibsbevaringsfonden har besigtiget fartøjet, og udtaler at VITO ført tilbage til fragtskib anno
1950 vil være yderst interessant. Erklæring er udstedt.
VITO losser ved egen kraft sin sidste last, det er sten & grus fra sidste job. Mesanmasten, en
antennemast af jern, fjernes og "bygninger" agter overdækkes for at holde disse tørre.
 
 
2005.  
  Tiltrods for god omtale i lokale aviser m.m. er der tilsyneladende ikke stor interesse lokalt.
Vito ligger oplagt, maskinen startes lejlighedsvis og der ryddes op i grej under dæk m.v.
Tirsdag d. 7. juli blev der afholdt møde på Museet på Sønderborg Slot vedrørende skibets
fremtid, der var fint fremmøde, og der blev nedsat en lille gruppe/udvalg, der vil arbejde for at
oprette en forening eller lign, til bevarelse/ drift af VITO.
Samtidig blev det nævnt at der i Aabenraa arbejdes på at etablere et Veteranskibsværft for
stålskibe, og at man her er meget positive overfor VITO. Dette kunne være løsningen på
istandsættelse af fartøjet.

hpw/ed. c
 
   
 

VITO ved Skibsværftet Toft 1 1949

     
  P.S.
Claus Ellehauge har udgivet bogen:  "Skibe fra Egernsund & Gråsten" hvor han b. la. fortæller om  "Vito" og mange andre skibe fra Egernsund og Gråsten. En spændende bog for alle skibsintresserede.

15-03-2006
Hans Peter Warming  telefon: 32584540 / 40584040
Claus Ellehauge