Der indbydes hermed til
ordinær generalforsamling i
Egernsund Vandværk Amba.
 

Mandag d. 13. marts 2018 kl. 19:00

På DGS 
(Klublokalet)
 
Dagsorden iflg. vedtægterne.

på vegne af bestyrelsen
Bjarne Bohsen