Egernsund Vandværk indbyder til
ordinær generalforsamling
på DGS Den Gamle Skole
Onsdag d. 25.3.2020 kl 19:00
i Mødelokale 2.

Dagsorden iflg vedtægterne.

Vel mødt
Bestyrelsen