Egernsund Vandværk
afholder
 
Generalforsamling
på DGS Egernsund
Onsdag d. 25 august 2021 kl 19
 
Denne gang forsøger vi med at starte kl 18
med noget at spise
 
Der vil være tilmelding og begrænsede pladser
Der vil senere på vores hjemmeside
komme nærmere omkring
tilmeldingsproceduren

Bestyrelsen