Generalforsamling i Egernsund Borgerforening

Den 28 februar var der generalforsamling i Borgerforeningen. Her var Tove Hagenau, Henning Jürgensen, John Andresen foruden suppleant og revisor på valg. Og der var genvalg til alle.

Ved efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således: Formand Tove Hagenau, næstformand Henning Jürgensen, kasserer Ib Funder-Nielsen, sekretær Viggo Andersen.

Helmut Christiansen og Joachim Hagenau blev begge genvalgt til revisorer.

På mødet var der er god og seriøs debat ledet af Bent Gundesen.

Der blev b. la diskuteret medborgerhus, ”Hold byen ren” kampagne, diverse tiltag for at få flere medlemmer og det spændende forslag om at formændene for de forskellige foreninger i Egernsund  mødes et par gange årligt. Borgerforeningen arbejder også videre med planen på, at få hejseværket fra Egernsundfærgen restaureret og opsat på havnepladsen.

 

Regnskabet blev godkendt og kontingenten er uændret 50 kr pr år.