Velbesøgt bymøde 11-10-2011

Ca. 170 mennesker var mødt op på Egernsund Børneunivers for at høre om byrådets planer vedr. lukning af Egernsund Skole. Lejf Christensen fra bestyrelsen for Egernsund Børneunivers fortalte meget udførligt om de planer byrådet har med at lukke skolen. Planer der pludselig blev til en pressemeddelelse, der kort fortalte at skolen nu skal lukkes. Lejf var meget velforberedt og en gennemgang af de argumenter byrådet bruger, for at lukke skolen, bragte kun undren og hovedrysten blandt tilhørerne. Flertallet af de fremmødte var meget forarget over at kommunen sparer på skolerne i udkantssønderborg, for at bruge pengene på kultur indenfor Sønderborgs bygrænse b.la. kulturhus, Gheryplaner og kulturhovedstad og muh og mjav. Mange mente også at de økonomiske grunde byrådet har for at lukke skolen ikke holder, tværtimod vil udgifterne til skolerne i Gråsten og evt. Broager blive større end den besparelsen de regner med lukningen vil give, fordi disse skoler ikke er bygget til at modtage så mange elever der så kommer fra de lukningstruede skoler. Man bør heller ikke lukke en skole der på sigt har fremgang i elevtal. Mange forstår heller ikke hvorfor kommunen lige har ofret 10 millioner på en større modernisering af skolen b.la. på energibesparende foranstaltninger, for derefter at lukke den. Det er misbrug af skatteydernes penge. Tænk at de politikere der gik til valg på, at de under ingen omstændigheder ville lukke skoler i valgperioden, er de samme politikere der nu lukker skoler på stribe. Efter at Lejf havde fremlagt planerne, blev der diskuteret i grupper, og alle de forslag der kom frem, om hvordan man kan påvirke politikerne til at ændre beslutningen, blev fremlagt via overhead, og der var mange gode forslag der nu vil blive arbejdet videre med. Der blev startet en underskriftsindsamling og den vil sammen med en protest blive afleveret senere.
Bestyrelsen for Egernsund Børneunivers opfordrer alle til at engagere sig ved at skrive læserbreve, kontakte politikerne og demonstrationer, og de opfordrede alle til at møde op til byrådsmødet onsdag d. 12 for at vise politikerne vores utilfredshed med deres planer.
Lukker skolen vil det få store konsekvenser for byen.
Alle gik derfra med en meget stor kampgejst

 


Et velbesøgt bymøde


Lejf Christensen var meget velforberedt


en meget engageret Lena Rosenkrantz


Formand for Pensionistforeningen Marie Gormsen skriver under på protesten


Gert Schumann og Gerhard Pawlowski skriver under på protesten