Stor interesse for Kultur og Medborgerhuset i Egernsund
 

Bestyrelsen 2013:      Finn Dreier                Torben Mathiesen              Viggo Matthiesen            Teddy Petersen              Per Andersen

Mange var mødt op for at deltage i den første ordinære generalforsamling i Kultur & Medborgerhuset DGS i Egernsund onsdag d. 6. feb.
Heriblandt mange aktive fra byens foreninger.
Formanden berettede om en meget aktiv periode. Håndværkerne er færdig med det nye tag og den gamle gymnastiksal er færdig og bruges allerede flittigt. og ungdomsklubben ”Klub 100” er kommet godt fra start.
Der er meget stor interesse for medborgerhuset, også fra omegnsbyerne fortalte Torben Mathiesen. Der ligger endnu et stort arbejde foran os med renoveringen af resten af huset. Der arbejdes i øjeblikket på at lave et stort lokale der kan bruges som spillested, teatersal m.m. samt mindre mødelokaler der kan bruges af de forskellige foreninger. Arbejdsstyrken består af frivillige, så har du lyst og energi er der også brug for dig, slutter Torben Mathiesen.  Finn Dreier og Per Andersen fra bestyrelsen var på valg, og begge modtog genvalg. Bestyrelsen består af Torben Mathiesen, Teddy Petersen, Viggo Matthiesen, Per Andersen og Finn Dreier. Som suppleanter blev valgt Lejf Christensen og Benno Elkjær Höck. Billagskontrollant blev Ib Funder-Nielsen og Tanja Lorenzen. Foreningen er i øjeblikket i en aktiv og positiv dialog med kommunen om fremtiden, ligesom man samarbejder med kommunens tekniske afdeling for at opfylde de krav der er fra myndighederne til bygningen.
Efter generalforsamlingen blev bygningen fremvist.