Det syder af liv og glæde på DGS.
Et hold af frivillige er ved at lægge sidste hånd på renoveringen af den gamle gymnastiksal og det er et flot stykke arbejde de har udført. Salen skal være klar til sidst i dec. da den allerede er udlånt til et arrangement. Snart går de i gang med at lave en gildesal og et øve/spillested. Også de øvrige lokaler får en ordentlig omgang, og håndværkerne er netop blevet færdig med at udskifte taget. DGS bliver det nye samlingssted i Egernsund, et kultur og medborgerhus. DGS ledes af en styringsgruppe der består af Torben Mathiesen, Teddy Petersen, Viggo Matthiesen, Finn Dreyer og Per Andersen.  Mange foreninger har allerede vist stor interesse for at bruge lokalerne. På 1 sal har lokale kunstnere planer om at lave et kreativt værksted, og i nabolokalerne har Klub 100 til huse. Klub 100 er en ungdomsklub der blev startet på initiativ af Sarah og Bjørn Jessen. Også her har frivillige malet og istandsat lokalerne, og de har fået møbler, spillemaskiner og computere foræret af private og firmaer. Allerede nu er mange unge indmeldt i klubben, og endnu flere har vist interesse. Klub 100 har åben hver tirsdag fra 18-20 og der er altid voksne tilstede på klubaftenerne. De har netop afsluttet dette år med julehygge, og d. 8. jan. 2013 starter de op igen med et stormøde for at finde ud af hvilke ønsker børn og voksne har til klubben. Klub 100 ledes af ledes af Sarah, Kristina, Lena og Nadine.