Egernsund vil fjerne fiskekutter

Egernsund Borgerforening valgte på sidste generalforsamling et nyt bestyrelsesmedlem. Det blev Viggo Andersen, som afløser for Anette Christiansen. Hun har været med i bestyrelsen i mange år, men ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen består nu af Tove Hagenau, der er formand, Henning Jürgensen, der er næstformand, Ib Funder-Nielsen som kasserer, og de to menige medlemmer John Andresen og Viggo Andersen

Borgerforeningen har 200 medlemmer og der er en lille fremgang i forhold til sidste år. Borgerforeningen undersøger i øjeblikket, om det er muligt at restaurere hejseværket fra Egernsunds gamle kædetrukne færge. Hejseværket skal i givet fald stå på havnen som et kært minde om den gamle færge, som jo er en del af byens historie. Det er dog et spørgsmål om hejseværket er i en sådan stand, at det er muligt at restaurere det, indenfor fornuftige økonomiske rammer, det undersøges i øjeblikket af fagfolk. Borgerforeningen er også blevet inddraget i byggeriet af et offentligt toilet ved Lågmaj strand, og det forventes færdigt inden badesæsonens start. Vi søger i øjeblikket kommunen om støtte til vedligeholdelse af arealet ved Genforeningsstenen, da det er os der ejer arealet, fortæller formand Tove Hagenau. Også næstformand Henning Jürgensen har kontakt til kommunen, men det er for at få fjernet den gamle fiskekutter, der står på havnearealet, Borgerforeningen ønsker ikke at havnearealet bliver brugt som oplagringsplads for faldefærdige skibe.