Flagdag i Egernsund    
 

Alle husstande i Egernsund flagede torsdag i sidste uge.

Det var Egernsund Vandværk der havde bedt alle husstande markere deres stophaner med et dannebrogsflag.
Vandværket er i gang med at registrere alle stophaner i hele byen, og som hjælp hertil havde de bedt alle husstande om at sætte et dannebrogsflag ved deres stophane.
At aktionen faldt sammen med en officiel flagdag (Danmarks befrielse) gjorde bare det hele endnu mere festligt.