Nu sker der noget i Egernsund

En gruppe ildsjæle har slået sig sammen for aktivt at gøre noget for at holde liv i byen, specielt nu hvor det står fast at skolen lukker.
Som konsekvens heraf har idrætsforeningerne udtrykt bekymringer for om de nu kan holde på medlemmerne. Derfor er det nødvendigt at gøre noget nu, siger Torben Mathiesen, der er en af initiativtagerne. Vi lægger op til at samle alle foreninger i byen under en ”paraply” så der i fremtiden kun er en gruppe til at varetage alles interesser. Hvordan og hvornår foreningerne skal sammenlægges er endnu ikke afklaret. Foreløbig er der positive tilbagemeldinger fra Boldklubben Frem, Håndboldklubben HK71, Egernsund Tennisklub og Egernsund Byfest. Der er oprettet en styringsgruppe der består af: Torben Mathiesen, Teddy Petersen, Per Andersen, Viggo Matthiesen og Dennis Furthner. Styringsgruppen har fået råderet over Den Gamle Skole, og er derfor gået i gang med at modernisere bygningen indvendig. Bygningen blev tom efter at børnehaven og SFO flyttede til den nye skole.  Flere foreninger har sponsoreret penge til materialer og mange frivillige møder op hver onsdag for at hjælpe til med arbejdet.  Vi tager bygningen i brug d. 24 marts, hvor der er koncert med 3 lokale bands. Overskuddet herfra går ubeskåret til den videre renovering. Det er planen at bygningen skal blive en slags kultur- og medborgerhus, hvor alle foreninger har til huse, og hvor alle der har lyst, kan mødes til underholdning, værksteder, kaffe- og kortklub, loppemarkeder og hyggeligt samvær. Det er kun fantasien der sætter grænser for hvad bygningen og udenoms arealet kan bruges til.
Der ligger et stort arbejde foran os, men ved fælles hjælp, skal det nok lykkes – for vores allesammens skyld, siger Teddy Petersen.


                            Per Andersen                                    Viggo Matthiesen               Torben Mathiesen.
3 af de mange ildsjæle der bruger onsdag aften på renovering af lokalerne i Den Gamle Skole.