Egernsund Frivillige Brandværn 130 år

Egernsund Frivillige Brandværn kunne d.1. maj afholde 130 års jubilæum, med den glædelige nyhed at værnet overlever,
og også i fremtiden rykker ud ved brand og ulykker.

Mange egernsundere og brandværnskollegaer fra naboværnene mødte op for at gratulere, også de tidligere borgmestre
Jan Prokobek Jensen og Jørn Lehman Petersen var mødt op for at gratulere. Begge udtalte stor respekt for de frivillige brandværn,
og roser brandmændene for deres engagement, men det ser desværre alligevel ud til at selv velfungerende brandværn kommer til at lukke,
så kampen er ikke helt slut endnu sagde Jan Prokopek inden han fortsatte til endnu et 1. maj møde.
Også politikerne Kleinschmidt og Godt mødte op på denne store dag, for at feste lidt sammen med byen, og hylde menneskerne bag det frivillige bandværn.

På trods at de mange 1.maj møder, fandt politikerne tid til at komme forbi for at gratulere brandværnet,
hvilket man ikke kunne sige om hverken om den politiske ledelse eller Beredskabet.

Egernsund Frivillige Brandværn er, på trods af den høje alder, i særdeles god form.
Brandmændene er veluddannet og gennemsnitsalderen på de 20 aktive brandmænd er på 31 år, og flere unge er på vej ind,
og nu ser det også ud til at noget af det ældste udstyr bliver skiftet ud.

Så fremtiden er sikret til stor glæde for byen og de mange brandmænd der har brugt hundredvis af timer på deres uddannelse.