Hjertestarter i Egernsund

På initiativ af Egernsund Frivillige Brandværn har Egernsund fået en hjertestarter.
Hjertestarteren er opsat på den udvendige vestmur på brandstationen Damvej 3,
således at den altid er tilgængelig, også selvom brandstationen er aflåst.
Hjertestarteren er sponsoreret af Trygfonden, der som betingelse for sponsoratet stillede krav
om at mindst 12 mand gennemfører et hjertestarterkursus.
Kurset blev gennemført i maj på brandstationen, og foruden de frivillige brandmænd gennemførte 9 fra byen,
så alle føler sig godt rustet hvis uheldet er ude.
Trygfonden er glad for at brandværnet har taget initiativ til opsættelse af hjertestarteren og fortæller
at over halvdelen af dem der får hjertestop kan reddes ved brug af en hjertestarter.
Hjertestarteren kan ikke betjenes forkert, og man må aldrig tøve med at bruge den.
En vejledning i brugen af hjertestarteren findes på Egernsunds hjemmeside www.egernsund.dk,
og på www.hjertestarter.dk  ligesom man bliver vejledt af hjertestarteren når den tages i brug.

Esben Ludvigsen og Michael Asmussen fra Egernsund Frivillige Brandværn viser hjertestarteren frem