Så blev den endelig færdig, den nye brandbil der kom til Egernsund først i juli.

Efter mottoet ”Én for alle – alle for én” har samtlige frivillige brandmænd brugt en stor del af deres fritid på at få alt det tekniske udstyr flyttet fra den gamle udtjente brandbil til den nye og samtidig få alt det nye grej, der hører hjemme i en moderne brandbil, installeret. Bilen er indkøbt af Sønderborg Brand & Redning men det er lokale firmaer og fonde har været meget gavmilde og sponsoreret både materiale og penge så ombygningen kunne gennemføres. Egernsund Frivillige Brandværn er med den nye brandbil og de engagerede brandmænd godt rustet til fremtidens opgaver.
Den nye flotte brandbil fremvises til alle interesserede ved en lille reception på brandstationen d. 23. oktober kl. 11-14.