Præsentation af den nye brandbil.
Ved en velbesøgt reception lørdag d. 23 okt. blev den nye brandbil præsenteret Egernsund og Beredskabet. Blandt de næsten 100 gæster der var mødt op var folk fra byen. Desuden var medlemmer af Beredskabskommisionen med Aase Nyegaard og Jesper Rosanes i spidsen tilstede, samt fhv. borgmester Jan Prokopek og byrådsmedlem Jørn Lehmann, desuden havde mange brandværnskollegaer fra naboværnene fundet vej til brandstationen. Brandkaptajn Torben Eskildsen takkede Sønderborg Brand & Redning for brandbilen, og rettede en tak til sponsorerne for deres store støtte. Ligeledes takkede han de frivillige brandmænd der har brugt over 400 mandetimer på projektet. Jeg håber ikke brandbilen kommer ret meget i brug, men skulle det ske, er vi klar og godt rustet, for foruden brandbilen har vi et team af meget engagerede og veluddannede brandmænd sagde Torben Eskildsen. Efter fremvisningen var brandværnet vært ved kager, pølser, øl og sodavand
   

.