Guldkonfirmation 2009


Konfirmation 15 marts 1959

Guldkonfirmation 15 marts 2009

klik for at forstørre klik for at forstørre
bagerste række fra venstre:
Anders K. Nielsen, Siem Carstens, Otto Andersen, Hans Ove Petersen, † Carl Christian Frederiksen, Herluf Sørensen, Ernst Zimmer, Norbert Carstensen, Ejgil Duus, Pastor Hee Andersen
Midterste række fra venstre:
Ib Funder Nielsen, Erik Nicolaisen, Kaj Sørensen, Birgitte Hansen, Marga Clausen, Lilli Hansen, Hans Christensen, † Erik Zimmer,
Erich Mohr,
Forreste række fra venstre:
† Annelise Eckert, Marga Duus, Rita Hansen, † Eva Petersen,
 † Ingeborg Jensen, Elisabeth Clauson Kaas, Bodil Christensen, Jonna Sommer, Lisbeth Dixen, † Gudrun Christensen

Mangler på billedet: Erling Fedders
bagerste række fra venstre:
Pastor Christensen, Rita Asmussen, Erich Mohr, Siem Carstens, Birgit Jensen, Norbert Carstensen, Herluf Sørensen, Ib Funder-Nielsen. Erling Fedders, Otto Andersen, Hans Ove Petersen, Hans Christensen, Ernst Zimmer
Forreste række fra venstre:
Bodil Christensen, Lisbeth Dixen Petersen, Lilli Mathiesen, Marga Sandbeck
   


Udklip fra avisen