Guldkonfirmation 01.06.2014

 

På billedet bagerst fra venstre ses:
Sognepræst Maya Ravn, Knud Erik Zahn, Jutta Koch, Gunnar Petersen, Johnny Semak, Martin Sander, Bjarne Andersen, Alfred Zimmermann
Forrest fra venstre: Lida Conrad, Mona Hansen, Lilly Hannemann, Asta Nielsen, Mona Lund, Poul Christensen og deres lærer Svend Erik Frederiksen.

 

50 år efter at de blev konfirmeret i Egernsund kirke af pastor Hee Andersen, mødtes de igen i Egernsund. Menighedsrådet var vært ved morgenkaffen i konfirmandstuen og efter en fornøjelig gudstjeneste drog de et lokal spisested for at feste, snakke og mindes gamle dage. Deres 71 årige lærer Svend Erik Frederiksen var også inviteret med til festen. Frederiksen var lærer for klassen i perioden omkring konfirmationen. Han var vikar, eller som han selv siger ”på græs” fra januar til sommerferien 1964. Herefter flyttede han til Havnbjerg hvor han slog sig ned, nygift og med et fast job som skolelærer.