Søndag d. 25. nov. var sidste gang Sognepræst Mai-Britt Josephsen Knudsen stod på prædikestolen i Egernsund kirke. Mange var mødt op for at sige farvel til deres præst så Kirken var næsten fyldt. Fra prædikestolen takkede hun alle, fordi hun fik lov til at være præst i Egernsund, og takkede personalet og Broager-Egernsund menighedsråd for godt samarbejde. Hun sluttede med at invitere samtlige kirkegængere til en sammenkomst i præstegården for her at kunne sige ordentlig ”mojn” til hinanden. Mai-Britt har været præst i Egernsund i 3 år, men har søgt og fået nyt job i et andet sogn.