Egernsund får igen indflydelse på kirken

Der mødte 46 personer op til det åbne menighedsmøde på Egernsund Skole. Mødet startede med en velkomst af formand Breum, der i sin tale lagde meget vægt på, at samarbejdsaftalen kun er midlertidig og slutter ved Mr valg i 2012. Derefter var der præsentation af Mr. og specielt de to personer der er tilknyttet sognet, kontaktperson Preben Blomgren og kirkeværge Georg Pedersen. Den nye sognepræst Mai-Britt J. Knudsen, fortalte om sine ønsker for samarbejde og aktiviteter og listede en række forslag til aktiviteter for alle aldersgrupper i sognet Det er godt Borgergruppen har holdt fast i sammenkomsterne, for det er vigtig at bevare fællesskabet, sagde sognepræsten. Mr. formanden fortalt, at de nu vil igangsætte de planer, der blev vedtaget af menighedsråd i Egernsund, før det gik i opløsning. Det er planerne om restaurering kirkens ydermur og den længeventede og hårdt tiltrængte restaurering af kirkegården. Arbejdet forventes påbegyndt snarest. Der blev nedsat et aktivitetsudvalg for kirken og menigheden i Egernsund. Valgt blev tidligere formand for Mr i Egernsund Margit Kristensen og Robert Oldager, Anne Marie Christensen og Bente Christensen blev valgt som suppleanter. Aktivitetsudvalget består desuden af Birgit Brockhatting og Karin Pedersen, begge Broager, Lisa Iversen, Egernsund og sognepræst Mai-Britt J. Knudsen. Det bliver nu udvalgets opgave at finde aktiviteter for alle aldersgrupper i Egernsund. Ud fra de få spørgsmål der var fra tilhørerne, kan man nok udlede, at det er den bedste løsning der her er fundet, som situationen er i dag.