36 personer tog bussen til Haderslev Domkirke for at overvære ordinationen af Egernsund kommende sognepræst. På hjemturen var der sandwichs og drikkevarer til alle. Søndag d. 16 blev Maya Ravn så indsat i Egernsund kirke. Det var Provst Anne Margrethe Hvas der foretog indsættelsen.  Kirken var fyldt og flagene hejst. Efter indsættelsen var der festlig sammenkomst i præstegården hvor 90 mennesker mødte op til kaffe og brødtorte. Her var der mulighed for at hilse på den nye præst og dennes ægtefælle. Der blev sunget, holdt taler og uddelt gaver, jo - der blev taget rigtig godt imod Egernsunds nye sognepræst Maya Ravn.