Ny sognepræst i Egernsund

28.04.13
Fristen for at søge den ledige præstestilling i Egernsund er nu slut, og menighedsrådet er godt tilfreds med antallet af ansøgere. Der skal i den kommende tid afholdes prøveprædiker med udvalgte ansøgere i Egernsund kirke, disse prædiker er kun for menighedsrådets medlemmer. Herefter går ansættelsesproceduren i gang. Den foregår i et samarbejde imellem menighedsråd, provst og biskop. Menighedsrådet forventer at der er ansat en ny præst i Egernsund sogn inden sommerferien.

19-05.13
Præsten er valgt. Navnet må dog ikke offentliggøres endnu
Besked om indsættelse modtages af Provsten.
Yderligere information kan findes på
www.egernsund-kirke.dk

28.05.13
Egernsund får en ung kvindelig præst. Hun skal ordineres i Haderslev Domkirke fredag den 14. juni kl. 19.00. og kort derefter indsættes i Egernsund sogn. Det var et enigt menighedsråd der valgte den nye præst.
Der var 6 ansøgere til præstestillingen og 4 af dem holdt prøveprædiken før menighedsrådet besluttede sig.
Navnet på den Egernsunds nye præst offentliggøres snarest.

01.06.13
Ny sognepræst i Egernsund sogn fra 15 juni 2013 er Maya Ravn, 35 år.
Hun ordineres i Haderslev domkirke d. 14 juni kl. 17 og indsættes i Egernsund kirke d. 16 juni kl. 14, Familien flytter senere på året ind i præstegården. Læs mere