Egernsund fik ny sognepræst

Søndag d. 7 februar blev Mai-britt Josephsen Knudsen indsat som ny sognepræst i Egernsund. Provst Anne Margrethe Hvas foretog indsættelsen. Mai-Britt Knudsen er 35 år og Cand.theol. fra Århus Universitet årg. 2000. Hun blev ordineret d. 28. november 2001 i Ribe, og var præst i Gørding i 4 år, før hun og familien flyttede til Gråsten, hvor hun blev friskolelærer.

Selvom embedet som sognepræst i Egernsund kun er en 60 % stilling, har hun valgt ikke at fortsætte med undervisningen på friskolen. Mai-Britt er ansat fra 15 februar og indtil næste menighedsrådsvalg i 2012, da får Egernsund deres eget menighedsråd igen, og deres første opgave bliver, at tage stilling til hvem der skal varetage præsteembedet.