Renovering af kirkeorglet

Kirkeorgel renoveres efter 45 års brug.

Orgelbygger Uve Oltmann fra Marcussen & Søn i Åbenrå, arbejder i øjeblikket på at renovere Egernsund kirkes orgel.
Orglet er fra 1966 og det er første gang orglet får en komplet renovering.
Det er et stort arbejde og tager 14 dage. Samtlige 600 piber tages ud, støvsuges, vaskes og rengøres med desinficerende midler,
og når hele orglet er rengjort skal alle piberne sættes på plads igen og orglet skal derefter stemmes.
 Menighedsråd i Egernsund besluttede allerede før det gik i opløsning, at så snart renovering af gavlen var overstået,
( det var også deres beslutning ) og dermed støv- og fugt problemet løst, så skulle orglet renoveres.
Orglet tages i brug igen Palmesøndag d. 17 april kl. 14 hvor kirkens organist Otto Andersen igen tager plads
ved tangenterne ved en festlig musikgudstjeneste.
Otto har været Egernsund kirkes organist siden 2003.