Den renovering af kirkegården, der blev vedtaget af menighedsrådet,
før det gik i opløsning, er nu i gang. Det er afdeling A, den ældste del af kirkegården, der får nye kantsten og hækbeplantning. Renoveringen forventes færdig inden personalet begynder grandlægningen i slutningen af oktober. Der er ophængt tegning i kirken, der viser det færdige resultat.

Restaureringen af kirkens vestvæg, der blev lavet i løbet af sommeren, er ikke udført tilfredsstillende, og der tages nu kontakt til arkitekten, oplyser kirkeværgen.