Torsdag d. 31 marts var sidste gang der var ”Åben Skole” i Egernsund.

Det sluttede med fællesspisning og et underholdende foredrag af Kim Christensen

der viste et uddrag af sin imponerende samling af skolefotos fra Egernsund Skole.

Hver torsdag vinteren igennem mødtes mand på skolen til forskellige hobbyrelaterede arrangementer
 og sidste torsdag i hver måned var der fællesspisning og underholdning.
 Her mødte omkring 125 mennesker op hver gang. Kirsten Mølgaard fra styringsgruppen takkede alle frivillige,
 og sluttede med at ønske alle en god sommer og på gensyn til d. 22. sæson til efteråret.