Til kamp for fremtiden

Egernsund Borgerforening inviterede d. 11. april alle byens foreninger til et møde om byens fremtid nu da skolen snart lukker.
Fremmødet var meget stort, og samtlige foreninger var repræsenteret. Formanden for Borgerforeningen Tove Hagenau bød velkommen
og fortalte kort om situationen når skolen lukker. Der er nu vi har brug for at samle alle byens ildsjæle til en fælles indsats for byen
og det er nu vi i fællesskab skal kæmpe for at bevare en aktiv by sagde Tove Hagenau.  Alle forening fik mulighed for at fortælle om deres
ideer, ønsker og behov og generelt for dem alle er, at når skolen lukker kommer de til at mangle lokaler. Formanden for Egernsund Børneunivers
Lejf Christensen oplyste at selvom der ikke er undervisning på skolen efter sommerferien og skolen og SFO derfor er tom, vil man fortsat kunne bruge
skolens lokaler til aktiviteter indtil 2013. Styringsgruppen for DGS oplyser at de har fået brugerretten over den gamle skole, og arbejder på at færdiggøre
lokalerne så alle foreninger kan få lokaler der. De arbejder nu på at få overdraget bygningerne fra Sønderborg kommune så Egernsund får et nyt samlingssted.
På tværs af alle foreninger blev der nedsat arbejdsgrupper, der hver især lavede oplæg til, hvordan fritids og kulturlivet skal forme sig i fremtiden.
Der kom mange gode forslag som derefter blev fremlagt for alle. Der var enighed om, at man satser på at bruge lokalerne i den gamle skole,
og at man kun ved at kæmpe i fællesskab kan opretholde det kultur og idrætsliv vi har nu. Der blev nedsat et meget hurtigarbejdende udvalg,
der skal arbejde videre med ideerne, og som skal opbygge en paraplyorganisation, der skal varetage alle foreningernes interesser.
Arbejdsgruppen består af: Teddy Petersen, Torben Mathiesen, Dennis Furthner, Viggo Matthiesen, Per Andersen, Viggo Andersen, Tove Hagenau og Lejf Christensen. Arbejdsgruppen holder deres første møde allerede d. 17. april

Viggo Matthiesen Viggo Andersen Dennis Furthner Per Andersen Lejf Christensen Torben Mathiesen Tove Hagenau Teddy Petersen

Arbejdsgruppen.
Bagerste række fra venstre: Viggo Matthiesen, Viggo Andersen, Dennis Furthner, Per Andersen, Lejf Christensen
Forreste række fra venstre: Torben Mathiesen, Tove Hagenau, Teddy Petersen